Atelier Griffioen

Kunst en levenskunst

Tekenles voor basisschool kinderen

Op woensdagen is er tekenles voor basisschoolkinderen van 6 tot 12 jaar in het gebouw van de jeugdnatuurwacht in Vught. Van 13:30 tot 15:45 u

het adres is Peellandstraat 1 In het gebouw van de jeugd natuur wacht.

proefles is altijd gratis. Inclusief materiaal en iets te drinken. De prijs is 42,50 per maand.

Want hoe belangrijk is het dat kinderen leren om ruimte voor ontspanning te hebben en fantasie leren gebruiken voor het creatieve brein. Dat is belangrijk voor de rest van je leven.