Schilderen met mensen beginnende alzheimer

Geconfronteerd worden met alzheimer heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het sociale leven. Vaak is dan de huisgenoot de aangewezen persoon om mantelzorger te zijn. En dat dan ook nog eens voor 24 uur per dag. Hoe heerlijk is het dan als je de mantelzorgen voor een paar uurtjes kunt ontlasten!

Ik ben gediplomeerd activiteiten begeleider met veel ervaring en aandacht voor mensen met geheugenproblemen. Op de woensdag ochtend zijn deze mensen welkom om te komen schilderen. Het accent ligt dan niet op het eindresultaat maar op de gezellige ochtend en de sociale contacten. In deze groep zijn ook enkele mensen zonder geheugenproblemen aan het werk. De maximale groepsgrootte is 7 personen zodat ieder voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Voor mensen die begeleidings behoeftig zijn, mensen die daarnaast ook verzorgingsbehoeftig zijn kunnen met een begeleider komen.

Iedere woensdag van 10:00u tot 12:30u

In het gebouw van de Jeugd Natuur Wacht aan de Peellandstraat 1 in Vught

Strippenkaart van 10 lessen kost 250 euro zodat je niet betaalt als je een keer niet komt.